Twitter เตรียมเพิ่มปุ่มสำหรับส่งไฟล์ภาพ GIFs(ภาพเคลื่อนไหว) เร็วๆนี้

 * Twitter เตรียมเพิ่มปุ่มสำหรับส่งไฟล์ภาพ GIFs(ภาพเคลื่อนไหว) เร็วๆนี้ *

ทวิตเตอร์ ไฟล์ gift

Twitter เตรียมเพิ่มปุ่มสำหรับส่งไฟล์ภาพ GIFs(ภาพเคลื่อนไหว) ผ่านการทวีตและการส่งข้อความโดยตรง โดยร่วมมือกับเจ้าของคลังไฟล์ภาพ GIFs ออนไลน์อย่าง Giphy และ Riffsy

ปุ่ม GIF จะถูกเพิ่มไว้ทางด้านขวาของปุ่มถ่ายภาพ สำหรับค้นหาและเลือกไฟล์ภาพ GIFs

ทาง Twitter ให้ข้อมูลว่า หลังจากเปิดให้ Twitter รองรับไฟล์ภาพ GIFs มีผู้ใช้งานส่งไฟล์ภาพ GIFs แล้วกว่า 100 ล้านครั้งในปี 2015

โดยปุ่ม GIF จะถูกเพิ่มใน Twitter ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android รวมถึง twitter.com เร็วๆนี้

ที่มา : TheNextWeb, Twitter